- karczowanie nieużytków

- koszenie wysokich traw

- orka

- talerzowanie

- uprawa

- sianie